CNC-fresing

Ny Plast AS benytter 5-aksede fresemaskiner til etterbearbeiding av vakuumformede produkter. De formede produktene blir spent opp i fresejigger som suger produktet fast vha. vakuum. Fresebanene til utskjæringen programmeres vha. cad/cam systemer fra Tebis som sikrer at det ferdige produktet blir så lik konstruert cad modell som mulig.

5-akset fresing

5-akset fresing

JiggHuber&Grimme PSF 25-20 Tandem

Før fresing må en jigg lages, og deretter blir det vakuumformede produkt sugd fast i jiggen ved hjelp av vakuum.

Eksempel på en jigg
Eksempel på en jigg