Fremstilling av verktøy

I begynnelsen av februar 2011, vil vi motta vår seneste investering, en 5-akse Huber&Grimme CNC-fresemaskin, med aksebevegelser på 3000x2500x1100mm. Da vil vi etterhvert være i stand til å lage våre egne produksjonsverktøy i aluminium. Dette vil medføre raskere leveringstid for kunden på nye prosjekter, da vi nå slipper å kjøpe inn denne tjenesten eksternt og være avhengige av andre.

Huber&Grimme fresehode beregnet for aluminium